TP "JASMIN" D.O.O.

 • Adresa sedišta:

  Viline vode bb
  11000 Beograd

 • Matični broj: 07015836
 • PIB: 101821702
 • Račun: 330-0000004019666-34 CREDIT ACRICOLE BANKA

 • Kontakt
 • Uprava: 011 3316 900
 • (radnim danima od 08-16h)
 • office@jasmin.rs

 • Call centar: 011 3611 111
 • (radnim danima od 08-16h)
 • eshop@jasmin.rs